Megfagyott péniszek, Levágott péniszt rejtett el a kertjében: ez buktatta le a sorozatgyilkost (18+)


Minden emberi társadalomnak van valami képzete a borzalmat ébresztő nőiségről, arról, hogy milyen a sokkoló, rémisztő, borzalmas, iszonytató nőiség. In: Freud: On Sexuality. Metapszichológiai írások. Budapest: Filum Kiadó, És ennek ellenpárja a másik oldalon az úgynevezett »fallikus anya«, amely motívumot tökéletesen jelenítik meg a boszorkány hosszú ujjai és megnyúlt orra.

A legagresszívabb krokodilfaj

New York: Penguin, Freud nem véletlenül hozta összefüggésbe Medusa látványát az anya nemi szervének hasonlóan rémisztő látványával, mivel a patriarchális és fallocentrikus ideológia által megteremtett női szörny képzete eredendően a szexuális különbözőség és a kasztráció problémájához kötődik. In: Strachey, James ed. London: Hogarth Press, Mi a kapcsolat a fizikai állapotok, az akár metaforikus értelemben a testből kiürülő hulladékanyagok és a borzalom érzete — különösen a női szörnnyel való szembesülés — között?

New York: Columbia University Press, A rítusok arra kínálnak alkalmat, hogy a társadalmak újra kapcsolatba lépjenek a tisztátalan elemmel, azután ismét kizárják magukból azt. A megfagyott péniszek révén az emberi és nem emberi közötti határvonalat újra meghúzzák, és megfagyott péniszek éppen e folyamat révén teszik erősebbé. A tisztátalanság egyik kulcsfigurája az anya, aki abban a pillanatban válik tisztátalanná, amikor a gyermek lemond róla az apa kedvéért, aki a szimbolikus rendet testesíti meg.

Hogyan történhet meg?

Kristeva elméletének problémája az — elsősorban a feministák számára —, hogy nem foglal állást a nők elnyomásának kérdésében. Elmélete némileg feszélyezetten ingadozik a között, hogy megmagyarázza vagy elfogadtassa azt a tényt, hogy az emberi társadalmak kialakulása a nők elnyomásán alapult.

Az anyáról alkotott elméletét a tisztátalan fogalmára alapozza, végigkövetve az anya meghatározásának változásait a pogány kortól, vagyis az istenanyákon alapuló vallásoktól egészen a zsidó egyistenhitig és annak a kereszténységben való kiteljesedéséig. A tisztátalannak a következő megnyilvánulási formáit vizsgálja: a tisztaság elvesztésének rítusát a pogány vallásoknál, a bibliai irtózatot vagy tabut a judaizmusban, és saját magunk megfagyott péniszek, a jelenség bensővé tételét a kereszténységben.

Kristeva azonban nemcsak rituális vagy vallásos kontextusban helyezi el a tisztátalanságot. Ezekben a szubjektumot a tisztátalanság fogalmának segítségével juttatják kifejezésre mind a vallási, mind a kulturális diskurzusokban, vagyis azáltal, hogy a szubjektum helyét mind rítusok révén, mind szavakban megfogalmazzák.

megfagyott péniszek

A vallástörténész hamar megáll: a tisztátalanság kritikus pontja az, amit természetes »undorérzetünk« jelez. Az antropológus ennél tovább megy: semmi sem »undorító« önmagában véve, azt tartjuk undorítónak, ami nem felel meg egy adott szimbolikus rendszer osztályozási szabályainak.

De ami engem illet, bennem további kérdések merülnek fel… Nem létezhetnek-e olyan szubjektív struktúrák, melyek az egyes beszélő egyedek szerveződésén belül megfelelnek ennek vagy annak a szimbolikus társadalmi rendszernek, és amelyek a szubjektumnak és a társadalomnak, ha nem is stádiumait, de legalábbis típusait jelenítik meg?

Olyan típusokat, melyeket a végső elemzésben a szubjektum nyelvhez való viszonya alapján határozhatnánk meg. A kulcsfontosságú pontokon utalni fogok arra is, hogyan ír Kristeva a tisztátalanról a vallásos diskurzusok viszonylatában.

Emellett az elhatárolódás aktusa szükséges feltétele annak, hogy az egyén megtalálja saját helyét a szimbolikushoz képest. Nem az elnyomás fehér foltja vagy renyhe unalma, megfagyott péniszek a vágyak lefordítása vagy átalakítása gyötri meg a testet, az éjszakákat és forgatja ki a diskurzusokat, hanem az a borzalmas szenvedés, amivel az megfagyott péniszek meg kell küzdenie, fennkölten és feldúltan, mivel az »én« mindezt az apa számlájára írja nem merevedés nemi aktus során au pere13{verse au pere: az apa nyakába önti, az apa alakjához kapcsolja [a ford.

Ily módon a tisztátalan és a tisztátalanság az én védőbástyáim.

 1. Megfagyott benne a vér, mikor meglátta, mit ejtett el a krokodil
 2. Поскольку никто не желает перемен в нашем образе жизни, и поскольку лишь раз во много миллионов лет рождается кто-либо, способный покинуть Диаспар даже при наличии соответствующих средств, туннельная система, ведущая в Лис, не нужна.

Kultúrám alapkövei. Olyan jel, amely elválasztja aloe levelek és pénisz ő világát a szülei világától, olyan jel, amit ő nem akar. Kristeva azt állítja, hogy ezek közvetlenül kapcsolódnak a vérfertőzésre vonatkozó tiltáshoz.

A test megvédelmezi magát az olyan salakanyagoktól, mint az ürülék, a vér, a vizelet és a szellentés, azáltal, hogy kiveti ezeket magából, miként eltávolítja magából azokat az ételeket is, amiket valamilyen okból a szubjektum undorítónak tart. A megfagyott péniszek megszabadul ezektől, miként távol tartja magát attól a helytől is, ahová ezek kerülnek, azért, hogy tovább tudjon élni.

Ha az ürülék jelképezi a határvonal másik oldalát, ahol nem én vagyok, és amely lehetővé teszi, hogy én létezzek, akkor a test, a legártalmasabb salakanyag, egy határvonal, amely mindenbe betolakodik.

Ettől kezdve már nem én zárok ki magamból dolgokat. Ettől kezdve már az »én« van kizárva. A tisztaság beszennyezésének egyik legalapvetőbb formája — a lélek nélküli test. Mint a megfagyott péniszek egyik formája, ez jelenti a spirituális, a vallási értelemben vett szimbolikus ellentétét.

Bizonyára hallottál már róla a tévében és a filmekben, — de kérdés, hogy ha a péniszben nincs csont, akkor vajon tényleg el tud törni? Noha a pénisztörés szerencsére ritkán fordul elő, mégis létező jelenség, ezért a férfiaknak vigyázniuk kell a szexuális aktus közben. Sokan nem is tudnak arról, hogy a pénisztörés lehetséges. Pénisztörés viszonylag ritkán fordul elő, főként a fiatal férfiaknál a heves vérmérséklet és a kellő tapasztalat hiányának következtébenha komoly erő hat a teljes erekcióban lévő péniszre - gyakoribb akkor, ha a nő van felül. Nagy fájdalommal jár, és egy hallható pattanó hanggal.

Az anyatermészetnek járó megfizethetetlen adósságunk, melytől az isteni ige tiltása távol tart bennünket, ilyen pogány kultuszok álarca mögött jelenik meg. Ezekben az alakokban a horrorfilm a tisztátalan vonzó, csábító oldalát alkotja meg és tárja elénk. Szintén érdekes, hogy a tisztátalanság olyan ősi megnyilvánulási formái, mint a vámpír, a ghoul, a zombi és a boszorkány akinek egyik bűne az, hogy mágikus rítusaihoz testeket használt a mai napig a modern film legvonzóbb horrorképeit biztosítják.

A farkasember, amelynek teste az emberi és az állati között húzódó határ megfagyott péniszek jelképezi, szintén ebbe a kategóriába tartozik. A tisztátalanság akkor is jelen van, amikor az egyén nem tiszteli a törvényeket, amikor képmutató, hazug, áruló. De a tisztátalanság nem olyasmi, amitől a szubjektum valaha is megszabadulhat — mindig ott van, megfagyott péniszek hívja a szubjektumot, hogy foglalja el helyét azon a helyen, ahol már minden értelmét veszti.

A szubjektum, amely a nyelvben, a nyelv által, a jelentés utáni vágy által teremtődik meg, a tisztátalan, a jelentésnélküliség helye által is kifejezésre jut — a szubjektumot állandóan ostromolja a tisztátalan, amely felébreszti a vágyat, de ezt önmagunk elpusztításától való félelmünkben vissza kell vernünk. A kulcsfontosságú dolog az, hogy a tisztátalanság mindig ellentmondásos. Bataille-hoz hasonlóan Kristeva is hangsúlyozza, hogy egymástól elválaszthatatlanul van benne jelen a csábítás és a borzalom.

Mert miközben visszavonul, nem választja el a szubjektumot radikálisan attól, konzultáció férfiak erekciója fenyegeti — éppen ellenkezőleg, a tisztátalanság azt teszi nyilvánvalóvá, hogy folyamatosan veszélyben van. Ennek oka persze az is, hogy maga a tisztátalanság összetett dolog, keveredik benne az elítélés és a vonzódás, a helytelenítés és a vágyakozás, a jel és az ösztön.

Account Options

Először is a horrorfilm bővelkedik a tisztátalan képeiben, leggyakrabban a holttest képét tárja elénk — akár egészben, akár megcsonkítva —, de számos más, testből származó anyagot is ábrázolhat, úgy mint vért, hányást, nyálat, izzadságot, könnyeket vagy rothadó húst. Screen 27 no.

megfagyott péniszek

Bár a határvonal természete minden egyes filmben más és más megfagyott péniszek, a borzalom működése mindig ugyanolyan: általa szembesül egymással a szimbolikus rend és az, ami fenyegeti annak stabilitását. Egyes horrorfilmekben a borzalmas az emberi és nem-emberi, az emberi és állati határvonalán jön létre Dr.

Jekyl és Mr. Jekyl and Mr. Ha a tisztátalan fogalmát a vallási diskurzus alapján vizsgáljuk, akkor érdekes módon úgy tűnik, hogy a horrorfilm egyes alműfajai megfelelnek a tisztátalan különböző vallásos kategóriáinak. A harmadik mód, ahogyan a horrorfilm illusztrálja a tisztátalan munkáját, visszautal arra, ahogyan az anyafigura tisztátalanként megkonstruálódik.

Kristeva szerint minden egyes személy megtapasztalja a tisztátalanságot akkor, amikor első kísérleteit teszi meg az anyától való elszakadásra. Az anya-gyermek kapcsolatot egyfajta konfliktusnak látja: a gyermek igyekszik szabadulni anyja hatása alól, de az anya vonakodik őt elengedni.

Az anyának nehezére esik elismerni a szimbolikus tartományát vagy elismertetnie melyik pénisz jobb egy nőnek href="http://vedakhaza.hu/zsugorodik-a-pnisz-208167.php">zsugorodik a pénisz vele — más szóval problémái vannak a phallus-szal, melyet apja vagy férje képvisel — és ezek a nehézségek nem könnyítik meg a leendő szubjektum helyzetét, amikor el akarja hagyni a biztonságot nyújtó ölet.

Azáltal, hogy vonakodik gyermekét elengedni, megakadályozza őt abban, hogy elfoglalja saját helyét a Szimbolikushoz képest. Miután a gyermek egyrészt vágyik arra, hogy bezárva maradjon az őt anyjához fűző boldogító kapcsolatba, másrészt retteg az elválástól, könnyen rabjává válik annak a megnyugtató gyönyörnek, amely kettejük egymáshoz való kötődéséből fakad.

Kristeva szerint a vallás egyik területének az a funkciója, hogy segítsen ezt a veszélyt leküzdeni. Ezek mindegyike a tisztátalanság érzetén alapul és megfagyott péniszek anya az alkohol hatása az erekcióra összpontosul, és igyekeznek szimbolikusan megjeleníteni a szubjektumra leselkedő másik veszélyt: annak a veszélyét, hogy elmerül az őt anyjához fűző kapcsolatban, és ezáltal létező alakjának nemcsak egy részét veszíti el kasztrációhanem teljes egészét.

Ezeknek a vallási rituáléknak a feladata, hogy elűzzék a szubjektumnak saját identitásától való félelmét, amely miatt visszafordíthatatlanul visszasüllyedne anyjához. Kristeva, amikor erre a kérdésre válaszol, a beszennyezés általánosan fellelhető rituáléit az anya személyével hozza összefüggésbe.

Azt mondja, hogy a beszennyezési rítusok gyakorlatában a beszennyező dolgok két kategóriába csoportosíthatók: a salakanyagok, melyek kívülről fenyegetik az egyént, valamint a menstruációhoz kötődőek, melyek belülről.

megfagyott péniszek

A menstruációs vér ezzel szemben azt a társadalmi vagy szexuális fenyegetést testesíti meg, amely az megfagyott péniszek belülről származik: a társadalom rendjén belül a nemek közötti kapcsolatot veszélyezteti, bensővé válva pedig a nemi identitást akkor, amikor az egyén a nemek különbözőségével szembesül.

Ez a menstruációs vér esetében magától értetődő, a salakanyagok pedig akkor kerülnek összefüggésbe az anya alakjával, amikor a gyermeket bilire szoktatja.

megfagyott péniszek

India közegében ez a két világ harmonikusan létezik egymás mellett a beszennyezési rituáléknak köszönhetően. Itt Kristeva a nyilvános székelés Indiában elterjedt szokására utal. Ezek a két rend, az anyai hatalom és az apai törvény közötti törésvonalat jelképezik.

Ebből következően undorral és ellenérzéssel töltik el a szubjektumot — mind a főhőst, mind a mozinézőt. Ez különösen szembeszökő Az ördögűző című filmben, ahol a szimbolikus világot egy apaszerepet is betöltő pap figurája testesíti meg, míg a szimbolikus előtti világot egy ördög által megszállt nő, akik megküzdenek egymással.

Levágott péniszt rejtett el a kertjében: ez buktatta le a sorozatgyilkost (18+)

Ezekben a jelenetekben az jelzi a nő őrültségét, hogy rothadó, mocskos testét vér, vizelet, ürülék és epe borítja. Jellemző módon egy menstruáció előtt álló serdülő lány játszotta az ördögtől megszállt nőt, s az egyik jelenetben a sérült nemi szervéből folyó vér keveredik menstruációs vérével — ez a film egyik legundorítóbb képe.

Itt együtt folyik a női vér és a disznóvér, ez jelképezi a borzalmat, a szégyent és a megaláztatást.

 • Megfagyott benne a vér, mikor meglátta, mit ejtett el a krokodil Origo
 • Теперь же открылся путь к его, возможно, последнему и, несомненно, величайшему приключению.
 • A horror és az iszonytató nőiség
 • Ha az embernek nincs merevedése, a hibás
 • Viccből kikötöztek egy részeg embert Nagylókon: a férfi meghalt

Ebben a filmben ugyanakkor az anya beszél a szimbolikus nevében, ő azonosul egy olyan renddel, mely a női szexualitást a gonosz forrásának, a menstruációt pedig a bűn jelének tekinti. A horrorfilm rögeszmeszerű vonzódása a vérhez, különösen a vérző női testhez, ahol a nő teste tátongó sebbé válik, arra utal, hogy a kasztrációs félelem a horror egyik fő témája — különösen a slasher alműfajáé.

A női testet nemcsak azért kaszabolják össze és csonkítják meg, hogy a nő kasztrált állapotát jelezzék, hanem azért is, mert a férfi kasztrálásának lehetőségét jelenti. Kristeva szemiotikája azt feltételezi, hogy létezik a nyelvnek egy verbalitás előtti dimenziója, amely a hangokhoz, a hangszínekhez, a vágyak direkt kifejezéséhez, valamint az anyához fűződő fizikai kontaktushoz kötődik.

A beszennyeződés, amitől a rituálék óvnak bennünket, se nem jel, se nem dolog. A rítusokban, melyek kiemelik az elnyomott és aljas vágyak területéről, a beszennyeződés a saját tiszta test legarchaikusabb határainak nyelven túli nyomává válik.

Megfagyott péniszek az értelemben, ha ez egy kivetett tárgy, akkor az megfagyott péniszek is kivetette világából. A rituálék szimbolikus intézményének segítségével, vagyis bizonyos dolgok rituális kizárásának segítségével a részlegesen tárgyiasult egyfajta bevésődött szabállyá válik — az egész jelentéssel bíró rendszer a határok bevésődését szolgálja, de úgy, hogy a hangsúly nem az apai Törvényre, hanem az anyai Hatalomra helyeződik.

A pénisztörés kockázati tényezői

Ezen tapasztalat során — ami egyébként a Másik világ irányítása alatt jön létre — a »szubjektum« és a »tárgy« taszítja egymást, megütközik egymással, hamvába hal és új életre kel, immár egymástól elválaszthatatlanul, egymástól megfertőzve, megbélyegezve, annak a határán, ami asszimilálható, felfogható: a tisztátalan felségterületén. A horrorfilm így újra előidézi a tisztátalannal a holttesttel, a test salakanyagaival, az iszonytató nőiséggel való szembesülést azzal a céllal, hogy végül kizárja a megfagyott péniszek, és újra meghúzza a határt emberi és nem emberi között.

Mint egyfajta modern beszennyezési rítus, a horrorfilm elválasztja a szimbolikus rendet a stabilitására fenyegetést jelentő dolgoktól, különösen az anyától, és mindattól, amit az ő világa jelképez. Kristeva fogalmaival élve: elválasztja az anyai hatalmat az apai törvénytől. Mint azt korábban már említettem, Kristeva elméletének legfontosabb problémája az, hogy inkább előíró, mint leíró módon értelmezhető.

A problémát tovább súlyosbítja az a tény, hogy bár elválasztja egymástól az anya és az apa figuráját, amikor a szubjektum kialakulásáról beszél, soha nem tesz különbséget a fiú- és a lánygyermek között.

Levetetik a maszkot egy pécsi bankban az ügyfelekről A kényszerházasságba hajszolt pakisztáni származású Syed Hussain 29 boldogtalansága miatt keresett vigaszt szeretőjénél, Shabana Akhtarnál. Mivel a férfi családja megtiltotta neki, hogy a nővel találkozzon, így Syednek különös helyszíneket kellett választania randevúira. Syed felesége Pakisztánban élt, viszonyuk azonban meglehetősen viharos volt, a férj éppen ezért tartott szeretőt magának Angliában. A fiatalok titkolt románca több, mint 3 évig tartott, minden másnap találkoztak. A hűtlen férj karácsonya előtt néhány nappal egy szokásos titkos találkára készült, amelyet egy kocsiban akart lebonyolítani.

Nyilvánvaló, hogy az a mód, ahogyan a lánygyermek megtapasztalja a szemiotikus chorát, különbözik a fiú tapasztalataitól, és ez tükröződik abban, ahogyan ezt kifejezi, kezeli stb. Így megfagyott péniszek, hogy az anya nagyobb büszkeséggel és örömmel tekint fiúgyermekére.

Az is lehetséges, hogy a gyermek számára, nemétől függően, könnyebb vagy nehezebb az anya megtagadása és az apa elfogadása. Kristeva ezen kérdések egyikét megfagyott péniszek veszi fontolóra. Nem tesz különbséget a téren sem, hogy miként viszonyul a felnőtt férfi és megfagyott péniszek szubjektum a beszennyezés rítusaihoz, például a menstruációval kapcsolatos tabukhoz, amelyről azt gondolhatnánk, hogy a nemmel rendelkező szubjektum fogalma fontos szerepet játszik bennük.

Hogyan viszonyulnak például a nők a beszennyezés olyan rítusaihoz, mint a menstruációs rítusok, amelyek megfagyott péniszek rossz fényt vetnek rájuk? Egy adott kulturális csoporton belül hogyan látják a nők saját magukat olyan tabukkal kapcsolatban, amelyek fajfenntartó szerepüket tisztátalannak állítják be? Meg lehet-e akadályozni, megfagyott péniszek a nőt a társadalmi képzetekben tisztátalannak állítsák be?

Vagy a szubjektum viszonya a tisztátalanság folyamataihoz teljesen megváltoztathatatlan, mivel a szubjektivitásban és a nyelvben teremtődik meg? Feltétele-e a nők tisztátalansága a társadalmi lét továbbélésének? Kristeva soha nem tesz fel ilyen kérdéseket.

Ebből következően a tisztátalanról alkotott elmélete felfogható úgy is, mint egyfajta mentegetődzés azért, hogy a társadalmi lét megszületésének feltétele a női egyenjogúság elvesztése volt.

Teljesen ki kell szívni? Valóban mindenki sunyít aki, használja vagy kipróbálta, vagy nem jár a goldengatera. Valamikor én is vettem egyet kíváncsiságból. Természetesen ki is próbáltam a hatását, nem mintha bármi gondom lenne a potenciámmal, de az ember kíváncsi természetű legalább is én az vagyok.

Ha azonban leíró elméletként olvassuk, olyannak, amely megpróbál magyarázatot találni a patriarchális kultúra eredetére, akkor egy rendkívül hasznos hipotézist kínál számunkra, melynek segítségével a nők horrorfilmekben való reprezentációját vizsgálhatjuk. A sci-fi-horrorfilm, Alien az iszonytató nőiség komplex reprezentációját adja abban az értelemben, ahogyan az anyafigurát a patriarchális ideológia értelmezi. Ez a kép jelenik meg a forgatókönyvben az első jelenetekben, a születésben és halálban; aztán az iszonytató nőiség megjelenik többféle alakban: mint áruló anya, mint orális szadisztikus anya, mint őskáosz-anya; ott találjuk a film vérben megfagyott péniszek képeiben, a mindent felfaló vaginában, a fogas vaginában, a Pandora dobozaként megtestesülő vaginában; és megfagyott péniszek jelen van az idegen kaméleon figurájában, az anyából és az anya számára a fétistárgyat alkotó szörnyben.

Freud szerint minden gyermek vagy meglesi szüleit szexuális közösülés közben vagy fantáziál erről — ezek a fantáziák az eredet problémájához kötődnek. Sigmund Freud merevedés férfiaknál, akár éves korig VII. Budapest, Filum, Lehetséges, hogy azok a mitológiai történetek, amelyekben emberi lények párosodnak állatokkal vagy más teremtményekkel Európa és Zeusz, Léda és a hattyúaz ősjelenet narratívájának átdolgozásai. A szfinx oroszlántestével és női arcával érdekes figura ebben a kontextusban.

Freud azt feltételezte, hogy a szfinx találós kérdése talán annak a rejtélynek egy eltorzított változata, amellyel minden gyerek szembesül: Honnan jönnek a kisbabák? Introductory Lectures on Psychoanalysis. Hermann Imre Budapest: Gondolat, A nyolcadik utas: a Megfagyott péniszek az ősjelenet különböző ábrázolási formáit vonultatja fel. Mindegyik megjelenítési formája mögött az archaikus anya figurája búvik meg, vagyis a fajfenntartó funkcióval bíró anya képe — az anyáé, akitől minden élet származik.

Ez az archaikus alak azonban némileg különbözik a Kristeva-féle szemiotikus chora anya-figurájától, mivel az egyfajta preödipális anya, aki a család és a szimbolikus rend viszonylatában létezik. A hét űrhajós lassan felkel alvókapszulájából, és a jelenet úgy hat az üde, steril közegben, mint egy újjászületés.

 • Я тоже думаю, что так будет .
 • Там необычно и одиноко, но ничего страшного .
 • Megfagyott a hűtlen férj a kocsiban - Blikk
 • Nappali erekció férfiaknál
 • Eltörhet a pénisz?

Az űrben a születés jól szabályozott, tiszta, fájdalommentes. Nincs vér, sokk vagy félelem. Ezt a jelenetet felfoghatjuk úgy, mint az ősjelenet olyan elképzelt verzióját, ahol az emberi szubjektum már teljesen kifejlődve jön a világra, sőt még a nemzésre sincs szükség hozzá. Végighaladnak egy folyosón, amely olyan, mintha szervetlen és szerves anyag kombinációjából lenne — mintha a hajó belső tere élne.

A Nostromo légköréhez képest ez a hajó sötét, konzultáció férfiak erekciója megfagyott péniszek titokzatos. Kísérteties fény ragyog benne, és a látogatók mozdulatainak hangja visszhangzik az üregekben.

Az első helyiségben a három felfedező egy hatalmas idegen testet talál, ami már hosszú ideje halottnak tűnik. A csontjai kifelé hajlanak, mintha belülről robbant volna föl.

Halálra fagyott egy 7 hónapos kisbaba, miután a szülei az erkélyen hagyták aludni

A trió egyik tagját, Kane-t, leengedik egy aknán egy hatalmas anyaméhszerű helyiségbe, amiben sok tojás van kikelőben. Kane odamegy az egyikhez, és amint megérinti kesztyűs kezével, az kinyílik, és feltárul a lüktető hús tömege. A benne lévő borzalmas dolog hirtelen felugrik, rákapaszkodik Kane sisakjára, és a farka behatol Kane szájába, hogy termékeny talajra leljen a férfi hasában.

megfagyott péniszek

Ripley figyelmeztetése ellenére Kane-t visszaviszik a Nostromo fedélzetére, ahol az idegen lény kifejlődése hamar befejeződik Kane belsejében. Ez a változat a legszélsőségesebb ősfantáziák Freud által leírt azon esetére emlékeztet, amikor a szubjektum képzeletben visszautazik az anyaméhbe, hogy megfigyelje szülei szexuális együttlétét, s talán azért, hogy kilesse saját fogantatását.

megfagyott péniszek

Itt három asztronauta felfedez egy gigantikus, üreges, finoman nyalja meg a péniszét anyaméhet.